Waar moet ik mijn branddeken hangen?

Er zijn geen bepalingen die een specifieke plaats geven aan het branddeken. Aangezien er geen verplichting geldt, hang je het branddeken best zo dicht mogelijk bij het gevaar dat je wou bestrijden. Voor de signalisatie van een branddeken worden in de professionele de regels van het ARAB toegepast. Het branddeken moet permanent gesignaleerd worden en op een passende hoogte geplaatst worden. Hiervoor bestaat een specifiek pictogram.

*Deze informatie vindt u terug in art. III.6-6 en bijlage III.6-2 van het ARAB