Wat moet een evacuatieplan precies vermelden?

Om een efficiënt evacuatieplan op te stellen breng je het best heel het gebouw/bedrijf in kaart. Het evacuatieplan moet de volgende zaken omvatten om conform het ARAB te zijn:

  • Indeling en de bestemming van de lokalen, de situering van de compartimentsgrenzen;
  • De ligging van de lokalen met een verhoogd gevaar voor brand;
  • De ligging van de uitgangen, nooduitgangen en verzamelplaatsen na evacuatie en het tracé van de evacuatiewegen.

Je zal dit plan uitwerken in samenwerken met de preventieadviseur arbeidsveiligheid en dit wordt voorgelegd voor advies aan het Comité.

Let wel: voor conformiteit met het Logiesdecreet moet hier aanvullend de brandvoorziening bij vermeld staan. B&B’s, hotels… dienen dus ook de locatie van brandblussers, haspels, brandmelders… aan te geven op het plan.