Waar moet ik een evacuatieplan ophangen?

Het evacuatieplan moet steeds aan de ingang van het gebouw en per niveau gehangen worden. Dit wordt bepaalde door het ARAB, meer bepaald art. III.3-13. Het geldt met andere woorden voor bedrijven, maar door de verwijzing van het KB 7 juli 1994 betreffende brandpreventienormen geldt het ook voor gemeenschappelijke delen van appartementen.

Voor B&B’s en andere die onder het Logiesdecreet vallen, zal er eveneens een evacuatieplan verplicht in elke verhuureenheid worden opgehangen.