Wat is een arbeidsplaats volgens het ARAB?

De arbeidsplaats is elke plaats, die bestemd is om te werken, in de gebouwen van de onderneming of de inrichting, inclusief elke andere plaats op het terrein van de onderneming of inrichting waartoe de werknemer in het kader van de uitvoering van zijn werk toegang heeft. Wat niet als arbeidsplaats wordt bestempeld, zijn:

  • buiten de onderneming of inrichting gebruikte transportmiddelen, noch op de arbeidsplaatsen binnen transportmiddelen;
  • tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (dit zijn bouwplaatsen waar civieltechnische werken of bouwwerken worden uitgevoerd);
  • winningsindustrieën;
  • vissersvaartuigen;
  • velden, bossen en andere terreinen die deel uitmaken van een landbouwbedrijf of bosbouwbedrijf maar buiten het bebouwde gebied van dat bedrijf gelegen zijn.

*Deze informatie vindt U terug in art.III.1-1 ARAB