Wat is een risicoanalyse en wat is haar nut?

Je staat als werkgever in voor de veiligheid en gezondheid van jouw werknemers evenals bezoekers e.d., met andere woorden je bent hiertoe verplicht. Je zal dan ook maatregelen willen nemen om deze verantwoordelijkheid tot een goed eind te brengen. Om doeltreffende preventiemaatregelen te nemen zal je eerst en vooral een risicoanalyse doen om een duidelijk overzicht te krijgen. Wat houdt deze risicoanalyse nu in?

 • het identificeren van gevaren voor het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;
 • het vaststellen en nader bepalen van risico’s voor het welzijn van de werknemers bij uitvoering van hun werk; en
 • het evalueren van risico’s voor het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

Met welke factoren zal je rekening moeten houden met bepaalde:

 • De waarschijnlijkheid van de gelijktijdige aanwezigheid van een brandstof, een oxidatiemiddel en een ontstekingsbron, noodzakelijk voor het ontstaan van een brand;
 • De arbeidsmiddelen, de gebruikte stoffen, de processen en hun eventuele interacties;
 • De aard van de activiteiten;
 • De grootte van de onderneming of inrichting;
 • Het maximum aantal werknemers en andere personen die aanwezig kunnen zijn in de onderneming of inrichting;
 • De specifieke risico’s eigen aan bepaalde groepen van personen aanwezig in de onderneming of inrichting;
 • De ligging en de bestemming van de lokalen;
 • De aanwezigheid van meerdere ondernemingen of instellingen op eenzelfde arbeidsplaats of op een aanpalende arbeidsplaats;
 • De werkzaamheden uitgevoerd door externe onderneming.

Je bepaalt eveneens de waarschijnlijke scenario’s en de omvang van de voorspelbare gevolgen die eruit kunnen voortvloeien.

De risicoanalyse wordt regelmatig bijgewerkt en telkens wanneer zich wijzigingen voordoen, die een invloed hebben op de brandrisico’s. Het gaat hier bijvoorbeeld om verbouwingswerken, aanwezigheid van ontvlambare stoffen, …

*Deze informatie vindt U terug in de artikelen III.1-6, III.3-3, … ARAB