Ben ik verplicht om een AED te installeren?

Wat is een AED?

Dit staat voor Automatische Externe Defibrillator. Het apparaat kan in deze situatie het leven van een mens redden en blijvende hersenschade beperken.

Is een AED verplicht?

Neen, er geldt geen specifieke verplichting voor de plaatsing van een AED. Uit het ARAB blijkt wel dat de werkgever instaat om de veiligheid en het welzijn van zijn werknemers en eventuele derden te waarborgen. De bescherming van de gezondheid van de werknemer op het werk moet worden verzekerd door de werkgever en hiervoor is een AED zeker een aanwinst.

De installatie van een AED brengt wel verplichtingen met zich mee. De eigenaar van de AED zal voorafgaandelijk aan het directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer een formulier bezorgen. De AED wordt in een verzegelde kast geplaatst die geschikt is voor de opslag van zowel het toestel als de batterij en de elektroden.Op de kast staan de volgende gegevens vermeld:

  • naam, adres, telefoonnummer en emailadres van de eigenaar;
  • de volgende vermelding: “enkel te gebruiken indien de persoon niet bij bewustzijn is en geen normale ademhaling vertoont. Gelieve steeds het hulpcentrum voor dringende geneeskundige hulpverlening te verwittigen via het nummer 100 of 112 in geval van gebruik van een AED”. De vermelding van het nummer kan vervangen worden door een “Bel 112″
  • Een sticker met de vermelding “AED” samen met het registratienummer dat wordt toegekend dor de FOD Volksgezondheid.

Zoals alle veiligheids- en gezondheidsmiddelen dienen deze verplicht door het ARAB correct aangeduid te worden. Dit gebeurt met het groene AED-pictogram en wordt op de voorkant van de kast geplaatst. Het pictogram is minimum 10 cm groot. De eigenaar zal minstens maandelijks en na elk gebruik de staat van zijn AED controleren, en in het bijzonder of er alarmboodschappen zijn. Dit moet gedocumenteerd worden in een register. De eigenaar maakt jaarlijks alle gegevens over die door zijn AED gedurende het voorbije jaar zijn geregistreerd over aan het directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer.

Er is een bijkomende verplichting indien de AED-kast een telefonische verbinding heeft. Aangezien er dan een tweejaarlijkse simulatie dient te gebeuren in overleg met het hulpcentrum (HC) 100/112.

*Deze informatie vindt U terug in het ARAB, KB van 21 april 2007 houdende veiligheids- en andere voorwaarden inzake een automatische externe defibrillator gebruikt in het kader van een reanimatie en de gerelateerde Omzendbrief ICM/DGH/2010/2