Mag een brandblusser los op de grond staan?

In een professionele context en in appartementen mag een brandblusser niet op de grond staan. De Regels van Goed Vakmanschap bepalen dat blustoestellen zo geplaatst dienen te worden dat de handgreep zich tussen 0,80 m en 1,5 m boven de vloer bevindt.

De draagbare blustoestellen moeten bevestigd worden aan hun steunen of houders. Indien het risico bestaat dat het blustoestel door trillingen, schokken of dergelijke losgewrikt wordt, zal het bevestigd worden met een door de leverancier goedgekeurde beugel, of op een andere manier.

*Deze informatie vindt U terug in de Regels van Goed Vakmanschap, zoals opgesteld door Agoria en Apragaz.