Wat is het BENOR-label?

Het BENOR-label is een label dat garant staat voor kwaliteit van het Bureau voor Normalisatie (NBN). Concreet betekent dit dat de toestellen conform de Belgische normen zijn (BEelgische NORm).

Volgens de regels van Goed Vakmanschap dienen nieuwe draagbare blustoestellen (waaronder brandblussers) conform de EN3 normen en het BENOR-label te dragen. Hier wordt herhaald dat het BENOR-label de conformiteit aan de voorschriften van de geldende normen garandeert.

Een fabrikant die een BENOR-label wil moet hiervoor regelmatig een interne en externe controle laten uitvoeren. De externe controle wordt gedaan door een onafhankelijke derde nl. APRAGAZ voor blusapparaten.

In een professionele context zal via jouw verzekering steeds gevraagd worden om brandblussers met BENOR-label te installeren. In een privewoning zal dit niet vereist zijn, maar het blijft een garantie op kwaliteit. Er wordt niet specifiek door de wetgever naar verwezen als hij spreekt over brandpreventie in o.a. het ARAB, Logiesdecreet, KB 7 juli 1994 enz.