Moet een rookkoepel jaarlijks gecontroleerd worden?

Ja, een rookkoepel moet minstens één keer per jaar gecontroleerd worden. De controle gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de gebouwbeheerder en er zal worden nagegaan of de verluchtingsopening goed opent en sluit. De data van de controles en de vaststelling tijdens deze controles worden opgenomen in het preventiedossier en ter beschikking gehouden van de hulpdiensten.

*Deze informatie vindt u terug in de NBN S 21-208-3:2018 norm terug.