Ben ik verplicht een rookkoepel te installeren?

Tijdens een brand is het grote gevaar niet het vuur, maar is de rook de dodelijkste factor. Een rookkoepel kan zeer belangrijk zijn om de veilige evacuatie, veilige interventie te garanderen en het beperken van rookschade. Het is niet altijd verplicht maar het kan wel steeds aangeraden zijn.

In hoge gebouwen (groter dan 25 meter) is het verplicht om een installatie te hebben voor de rookafvoer van trappenhuizen en in voorkomend geval van horizontale evacuatiewegen of gemeenschappelijke hallen.

Een rook- en warmteafvoerinstallatie is ook verplicht in industriegebouwen, waarvan de aanvraag voor de bouw wordt ingediend vanaf 15 augustus 2009. Dit geldt niet voor:

  • een industriegebouw of compartiment dat in klasse A is ingedeeld en waarvan de totale vloeroppervlakte kleiner is dan of gelijk is aan 10 000 m2;
  • een industriegebouw of compartiment dat in klasse B is ingedeeld en waarvan de totale vloeroppervlakte kleiner is dan of gelijk is aan 500 m2;
  • compartimenten voorzien van een automatische gas- of watermistblusinstallatie of een ESFR-sprinklerinstallatie.

De klassenindeling van industriegebouwen is afhankelijk van de brandbelasting.

De verplichting geldt niet voor buitentrappenhuizen, binnentrappenhuizen die de kelderverdiepingen bedienen en trappen met een verbindende functie binnen hetzelfde compartiment (bv. trap in een appartement dat zich over twee verdiepingen uitstrekt).

*Deze informatie vindt u terug in het KB van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen en NBN S 21-208-3:2018 norm.