Ik heb een kleine winkel die enkel overdag geopend is. Moet ik noodverlichting hangen?

Ja, het ARAB maakt geen onderscheid tussen grote of kleine bedrijven, noch tussen dag en nacht. Het Koninklijk Besluit brandpreventie normen van 7 juli 1994 maakt eveneens geen onderscheid tussen een grote of kleine winkel. Het enige dat volgens het Koninklijk besluit van 7 juli 1994 uit de boot valt, zijn de eengezinswoningen.

Je dient dus, ongeacht de oppervlakte van je winkel, noodverlichting te installeren.