Welke soorten branddetectiecentrales bestaan er?

Er zijn verschillende soorten branddetectiesystemen.Dit blijkt uit de NBN-S21-100 norm. Er is een onderverdeling op basis van het bewakingsniveau:

  • type totale bewaking: bewaking van alle onderdelen van een gebouw;
  • type gedeeltelijke bewaking: bewaking van één of meerde brandcompartimenten;
  • type bewaking van de evacuatieroutes: beperkte bewaking die het gebruik van de evancuatieroutes verzekert voor deze ingenomen worde door rook en vuur;
  • type lokale bewaking: bewaking van een uitrusting of een specifieke functie van een gebouw (andere dan een evacuatieweg) die niet noodzakelijk een volledig brandcompartiment dekt;
  • type bewaking van apparatuur: bewaking van een specifiek apparaat of uitrusting;
  • type niet-automatische bewaking: bewaking met handbrandmelder.

Dan is er nog een onderscheid in de wijze dat de centrale is opgesteld:

  • Conventioneel: de detectie gebeurt in lus. Een lus per verdieping, dus ook melding per verdieping.
  • Analoog – adresseerbaar: Elke detector heeft een individueel nummer, dus detectie kan specifiek gebeuren.

Tot slot geldt er nog een opdeling van de transmissiemethode. Dit kan manueel (via telefoon) of automatisch gebeuren.