Wat geldt er voor de brandveiligheid in ‘Winter in Antwerpen’?

In de chalet moet een gekeurd brandblusapparaat (minstens 6 kg ABC-poeder of 6 liter waterschuim) aanwezig zijn. De chaletuitbater moet dit zelf voorzien. Dit moet bij de start van de kerstmarkt aanwezig zijn.

Indien bak- en braadtoestellen gebruikt worden, dient door de chaletuitbater een branddeken ter plaatse beschikbaar te zijn.

Gasflessen gebruiken kan uitsluitend op voorwaarde dat voor het bereiden van producten die ter plaatse geconsumeerd worden. Er mogen maximaal 5 gasflessen aanwezig zijn, waarvan de som van de waterinhoud niet meer dan 300 liter mag zijn.

*Deze informatie vindt u terug in de Antwerpse politiecodex