Hoe zit het met brandveiligheid voor mijn ‘klein’ logies?

Het gaat hier om kamergerelateerde toeristische logies met hoogstens 5 verhuureenheden en met hoogstens 12 slaapplaatsen.

Je zal als eigenaar van de bed & breakfast voorzieningen moeten treffen voor de evacuatie in geval van brand. De eerste mogelijkheid is de normale uitgang. Voor de tweede mogelijkheid gelden er per kamer of verhuureenheid een aantal aanvaardbare oplossingen, waaronder:

  • een tweede binnentrap;
  • een buitentrap;
  • een al of niet uitklapbare buitenladder voor inrichtingen met maximaal drie bovengrondse bouwlagen;
  • een raam* als dit zich bevindt op het gelijkvloers of op het eerste verdiep;
  • een raam* of terras, die bereikbaar zijn voor de draapbare brandweerladders, als de het raam of het terras zich lager bevindt dan 7m boven de begane grond;
  • Een raam* of een terras, die bereikbaar zijn voor de hoogtewerken van de brandweer.

*Het raam moet een vlotte evacuatie toelaten.

Er gelden ook een aantal regels rond technische installaties en veiligheidsuitrustingen. Alle elektrische installaties, verwarmingstoestellen en gastoevoerleidingen moeten voorzien van een geldig keuringsverslag of -attest. De eigenaar zal minstens 1 autonome branddetector voorzien op het traject tussen de slaapplaats(en) en de toegangsdeur van de B&B. Als de B&B uit verschillende verdiepen bestaat zal er per verdiep minstens één detector worden voorzien. De branddetector (EN 14604) moet een niet-vervangbare batterij met levensduur van minstens 5 jaar hebben. Elke B&B wordt, binnen elke 150m², voorzien van minstens 1 schuim- of poederbrandblusser (BENOR) van minimum 6l/kg. Zij worden in de onmiddellijke nabijheid of in het toeristisch logies zelf geplaatst.

Als uitbater zal je ook een aantal gegevens ter beschikking moeten stellen in iedere verhuureenheid:

  • Instructies in geval van brand in het Nederlands, Frans, Duits en Engels en de melding dat het gebruik van liften verboden is in geval van brand;
  • Een vereenvoudigd en samenvattend plan met de aanduiding van de plaats waar de verhuureenheid zich bevindt ten opzichte van de evacuatiewegen en de brandvoorziening;
  • Het internationaal noodnummer “112”;
  • De contactgegevens van de persoon die voor de logerende toeristen gedurende het verblijf bereikbaar is ingeval van nood.

Uiteraard zal de uitbater zorgen dat de nodige keuringen, onderzoeken en controles uitgevoerd worden. De data van de controles, de vaststelling tijdens en de instructies voor het personeel worden geregistreerd en ter beschikking gehouden. Hij zal de technische uitrusting en veiligheidsuitrusting van de inrichting in een goede staat houden en laat deze periodiek onderhouden en controleren overeenkomstig onderstaande tabel:

Legende:

EO Erkend organisme
BT Bevoegde technicus
BP Bevoegde persoon (al dan niet eigen personeel met voldoende kennis van de toestellen)
GKI Geaccrediteerde keuringsinstelling