Dient een AED jaarlijks onderhouden te worden?

Het is natuurlijk van levensbelang dat als je een automatische externe defibrillator (AED) hebt, deze effectief werkt. Er geldt hiervoor geen externe jaarlijkse controle. De eigenaar van de AED moet zelf na elk gebruik en ten minste maandelijks de staat van het AED na. De focus bij deze controle ligt op de eventuele alarmboodschappen met betrekking tot de batterij en de aanwezigheid (en beschikbaarheid) van een intact elektrodenpaar. De eigenaar kan wel steeds nazicht vragen door de fabrikant van het toestel. Elke keer er een controle wordt uitgevoerd, zal deze gedocumenteerd worden in een register.

Er is een bijkomende verplichting indien de AED-kast een telefonische verbinding heeft. Aangezien er dan een tweejaarlijkse simulatie dient te gebeuren in overleg met het hulpcentrum (HC) 100/112.

*Deze informatie vindt U terug in het ARAB, KB van 21 april 2007 houdende veiligheids- en andere voorwaarden inzake een automatische externe defibrillator gebruikt in het kader van een reanimatie en de gerelateerde Omzendbrief ICM/DGH/2010/2