Moet er in mijn appartementsgebouw een brandcentrale aanwezig zijn?

Er geldt geen algemene verplichting om een brandcentrale te voorzien in een appartementsgebouw. Dit kan wel opgelegd worden in de bouwvergunning. Er geldt wel een verplichting om in de huurappartementen autonome rookmelders te voorzien.

Er geldt wel een algemene verplichting over rookmelders. Elke woning moet uitgerust zijn met één of meer rookmelders. Hiervan kan enkel afgeweken worden door een gekeurd en gecertificeerd branddetectiesysteem te installeren. In een appartementsgebouw zal er in elk appartement minstens één rookmelder worden geplaatst en voor de gemeenschappelijke delen geldt de regel van één meldingstoestel per compartiment en tenminste één per bouwlaag. Deze regels gelden ongeacht de grootte van het gebouw.

Het KB van 7 juli 1994 legt één verplichting op voor het gebruik van een automatische branddetectie-installatie. In een gebouw, ongeacht haar grootte, wordt zo’n branddetectie-installatie voorzien bij een dubbelwandige buitenwand met vaste of mobiele ventiliatieopeningen die automatisch openen bij brand. De branddetectie-installatie staat in voor de veiligheidsstand van de mobiele lamellen in werking te stellen.