Ben ik een brandveilige onthaalouder?

De regelgeving rond gezinsopvang en groepsopvang van baby’s en peuter is sinds 2014 te vinden in het Besluit van de Vlaamse Regering van 22 November 2013 houdende de vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby’s en peuters. 

Er wordt een verschil gemaakt tussen de gezins- en groepsopvang.

Als onthaalmoeder val je onder de gezinsopvang. Concreet betekent dit dat het om een kleinschallige opvang gaat met meestal 1 begeleider. Er zullen ook gemiddeld 4 kinderen zijn maar zeker nooit meer dan 8.

Maar aan wat moet ik nu voldoen?

Specifiek wordt er niets door de wetgever geregeld, want deze zegt enkel het volgende: “Je moet er voor zorgen dat je een snelle en veilige evacuatie voor je opgevangen kinderen kan voorzien. Je zal ook maatregelen moeten nemen ter preventie van brand.”

Wat betekent dat nu?

 • Zorg voor voldoende en goede rookmelders!
  • Je kan bijvoorbeeld een rookmelder nemen met een batterij van 10 jaar, zo dien je deze gedurende 10 jaar niet te vervangen en neem een rookmelder met kwaliteitslabel CE en EN14604.
  • Zorg ervoor dat de rookmelder correct geïnstalleerd is.
  • Plaats minstens 1 rookmelder in de hal of het trappenhuis en op elke bewoonde verdieping van het huis. Rookmelders in de keuken of badkamer kunnen sneller leiden tot valse alarmen. De keuken is wel een risicoplaats voor brand, maar kies dan voor een thermische rookmelder.
  • Alle andere kamers voorzie je best van een rookmelder. Ga eens na bij je thuis waar er mogelijk risico is op brand. Bijvoorbeeld de berging met wasmachine en droogkast, de slaapkamer met elektronische apparaten,…
  • Zorg ervoor dat je de rookmelder ingeschakeld hebt na de installatie.
 • Laat jij niets aan het toeval over? Stel dan een vluchtplan op zodat de kinderen en jij de woning tijdig kunnen verlaten. Oefen dit vluchtplan dat ook zeker in met de kinderen(Een tip: zorg dat je vluchtroutes steeds vrij zijn en er geen onnodige obstakels rondslingeren). De regelgever benadrukt de snelle en veilig evacuatie dus vergeet dit zeker niet!
 • Je kan steeds een blusdeken kopen voor een brand in de keuken snel onder controle te krijgen. Met een blusdeken kan je er voor zorgen dat de zuurstof toevoer volledig wordt afgesloten. Je kan natuurlijk ook steeds een brandblusser gebruiken om een beginnende brand te blussen.
 • Plaats eventueel een CO-melder om een CO-vergiftiging te voorkomen.

* Art. 9 en 22 Besluit van de Vlaamse Regering van 22 November 2013 houdende de vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby’s en peuters.