Wat met brandveiligheid van woonwagenterreinen in Antwerpen?

Voor elke standplaats moet de concessiehouder over één draagbare brandblusser ABC van minstens één bluseenheid (bv. 6 kilo poeder ABC). Een bevoegde technicus moet de toestellen jaarlijks controleren.

De concessiehouder is verplicht de nodige voorzieningen te treffen om brand te voorkomen. Het is verboden:

  • Brandbare of explosieve stoffen op te slaan;
  • Afvalstoffen, oud ijzer of schroot, autobanden, autobatterijen of gebruikte goederen, te leggen of te stapelen op de eigen standplaats, de andere delen van het terrein en de aanpalende gronden.

*Dit blijkt uit de Antwerpse politiecodex