Welke brandblusapparaten dient een passagiersschip van meer dan 20 meter te hebben?

Naast de algemene vereisten voor schepen die een lengte hebben van 20 meter of meer met betrekking tot de binnenvaart dient een passagiersschip:

  • Één gekeurde brandblustoestel ABC poeder minimum 6kg voor elke 120 m2 bruto vloeroppervlak van de verblijfsruimten voor passagiers;
  • Één gekeurde brandblustoestel ABC poeder minimum 6kg per 10 hutten of deel daarvan;
  • Één gekeurde brandblustoestel CO2 1kg voor iedere 15m3 in iedere keuken en in de nabijheid van iedere ruimte waarin brandbare vloeistoffen worden opgeslagen of gebruikt. In keuken moet het blusmiddel tevens geschikt zijn voor het blussen van branden met vet.
  • In iedere keuken, kapsalons en parfumerieën moeten branddekens aanwezig zijn.
  • Passagiersschepen moeten eveneens voorzien zijn van een blusinstallatie.