Wat mag ik niet vergeten op vlak van brandveiligheid voor mijn B&B?

Belangrijk in acht te nemen is het doel van de specifieke brandveiligheidsnormen. Dit doel is drieledig:

  • Eerst en vooral wil je het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van de brand voorkomen;
  • Ten tweede zal je de veiligheid van de aanwezigen willen waarborgen;
  • Als laatste mag je niet vergeten dat je de B&B of toeristisch logies zodanig inricht dat je de toegang van de brandweer vergemakkelijkt.

De bepalingen zijn niet van toepassing op de gedeelten van het gebouw die niet functioneel gerelateerd zijn aan de exploitatie van de B&B.

Voor meer informatie betreffende evacuatiewegen, technische installaties, veiligheidsuitrusting en uitbatingsvoorschriften van ‘kleine’ B&B’s:

https://brandbeveiliging.vlaanderen/brandbeveiliging/hoe-zit-het-met-brandveiligheid-voor-mijn-klein-logies/

Voor meer informatie betreffende evacuatiewegen, technische installaties, veiligheidsuitrusting en uitbatingsvoorschriften van ‘grote’ B&B’s:

https://brandbeveiliging.vlaanderen/brandbeveiliging/wat-moet-in-doen-voor-de-brandveiligheid-van-mijn-groot-logies/