Waaraan moet mijn toeristisch logies voldoen?

Volgens het Logiesdecreet moeten toeristische logies gelegen in het Vlaamse gewest voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Het toeristisch logies moet voldoen aan specifieke brandveiligheidsnormen, deze zijn afhankelijk van de capaciteit van het toeristisch logies en de aard van de logiesuitbating (grote en kleine logies);
  • De voor toeristen toegankelijk ruimtes moeten voldoende proper en onderhouden zijn;
  • De toeristische logies mogen niet aangeboden worden voor minder dan één nacht;
  • De uitbater/exploitant beschikt over een brandverzekering en een verzekering tot burgerlijke aansprakelijkheid voor alle schade;
  • De uitbater/exploitant die het dagelijkse of feitelijk bestuur van het toeristische logies heeft, mag in België niet veroordeeld zijn voor misdrijven. Het gaat hier vooral om misdrijven tegen de openbare zedelijkheid en tegen personen waaronder  verkrachting, voyeurisme, aanranding van de eerbaarheid,…;
  • Je beschikt over een geldig eigendomsbewijs van het toeristisch logies of huurovereenkomst om het toeristisch logies uit te baten;
  • Je stelt ook als uitbater informatie ter beschikking van de toerist en communiceert waarheidsgetrouw en duidelijk over jouw logies.