Wat is een middelhoog gebouw volgens het KB brandpreventienormen?

Een middelhoog gebouw is het gebouw waarvan de afstand, tussen het afgewerkte vloerpeil van de hoogste bouwlaag en het laagste peil van de door de brandweerwagens bruikbare wegen omheen het gebouw, niet meer dan 25m is maar zeker 10m is.

In alle artikels waar er gesproken wordt over middelgrote gebouwen zal het gaan om de volgende gebouwen:

 • de middelhoge gebouwen;
 • de uitbreidingen van gebouwen die na realisatie een middelhoog gebouw zijn;
 • de lokalen of delen van middelhoge gebouwen waarin een industriële activiteiten plaatsvindt en waarvan de totale oppervlakte kleiner is dan of gelijk is aan 500 m2, on de volgende voorwaarden:
  • in het gebouw hoofdzakelijk niet-industriële activiteiten plaats vinden en de totale oppervlakte van de lokalen met industriële activiteit is kleiner dan de overblijvende oppervlakte van het gebouw;
  • de industriële activiteiten in deze lokalen de niet-industriële activiteiten in hetzelfde compartiment ondersteunen;
  • er geen lokalen met nachtbezetting zijn in het compartiment waarin er industriële activiteiten plaatsvinden.
 • de hoge gebouwen, en de uitbreidingen van gebouwen die na realisatie een hoog gebouw zijn, waarvan de bovenste twee bouwlagen een of meerdere duplexappartementen hebben onder de volgende voorwaarden:
  • de onderliggende bouwlaag van elk duplexappartement is gelegen op een hoogte kleiner dan of gelijk aan 25m;
  • de hoogste bouwlaag van het gebouw bevat uitsluitend de bovenste bouwlaag van deze duplexappartementen en technische lokalen;
  • de totale oppervlakte van elk duplexappartement kleiner is dan of gelijk is aan 300 m2.
  • elke bouwlaag van een duplexappartement beschikt over een rechtstreekse verbinding met een trappenhuis dat deze bouwlagen met evacuatieniveau verbindt.
  • de onderste bouwlaag van elk duplexappartement beschikt over een gevelopening die of een terras dat toegankelijk is voor de brandweer.

Uitgesloten van het toepassingsgebied zijn:

 • industriegebouwen; en
 • eengezinswoningen.

Regels betreffende de evacuatie van een middelhoog gebouw: https://brandbeveiliging.vlaanderen/brandbeveiliging/welke-regels-gelden-er-betreffende-evacuatie-in-middelhoge-gebouwen/

*Deze informatie vindt U terug in art. 1, 2 en N3/1 KB van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen