Wat is een hoog gebouw volgens het KB brandpreventienormen?

Een hoog gebouw is het gebouw waarvan de afstand, tussen het afgewerkte vloerpeil van de hoogste bouwlaag en het laagste peil van de door de brandweerwagens bruikbare wegen omheen het gebouw, meer dan 25m is.

In alle artikels waar er gesproken wordt over hoge gebouwen zal het gaan om de volgende gebouwen:

 • Hoge gebouwen;
 • Uitbreidingen van gebouwen die na realisatie een hoog gebouw zijn;
 • De lokalen of delen van hoge gebouwen waarin een industriële activiteit plaatsvindt en waarvan de totale oppervlakte kleiner is dan of gelijk is aan 500 m2, onder de volgende voorwaarden:
  • in het gebouw hoofdzakelijk niet-industriële activiteit plaats vinden en de totale oppervlakte van de lokalen met industriële activiteit is kleiner dan de overblijvende oppervlakte van het gebouw;
  • de industriële activiteiten in deze lokalen de niet-industriële activiteiten in hetzelfde compartiment ondersteunen;
  • er geen lokalen met nachtbezetting zijn in het compartiment waarin er industriële activiteiten plaatsvinden.

Uitgesloten van het toepassingsgebied zijn:

 • Industriegebouwen; en
 • de hoge gebouwen, en de uitbreidingen van gebouwen die na realisatie een hoog gebouw zijn, waarvan de bovenste twee bouwlagen een of meerdere duplexappartementen hebben onder de volgende voorwaarden:
  • de onderliggende bouwlaag van elk duplexappartement is gelegen op een hoogte kleiner dan of gelijk aan 25m;
  • de hoogste bouwlaag van het gebouw bevat uitsluitend de bovenste bouwlaag van deze duplexappartementen en technische lokalen;
  • de totale oppervlakte van elk duplexappartement kleiner is dan of gelijk is aan 300 m2.
  • elke bouwlaag van een duplexappartement beschikt over een rechtstreekse verbinding met een trappenhuis dat deze bouwlagen met evacuatieniveau verbindt.
  • de onderste bouwlaag van elk duplexappartement beschikt over een gevelopening die of een terras dat toegankelijk is voor de brandweer.

Regels betreffende de evacuatie van een hoog gebouw: https://brandbeveiliging.vlaanderen/brandbeveiliging/welke-regels-gelden-er-betreffende-evacuatie-in-hoge-gebouwen/

*Deze informatie vindt U terug in art. 1, 2 en N3/1 KB van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen