Hoe groot moet een pictogram zijn?

De wetgever heeft hierover geen specifieke regels vastgelegd, maar hij stelt in het ARAB dat de borden “dusdanige afmetingen en kleur- en lichttechnische eigenschappen moeten bezitten dat zij goed zichtbaar en gemakkelijk te begrijpen zijn”. Dit is op z’n minst zeer vaag. De risicoanalyse zal moeten uitwijzen hoe groot de pictogrammen moeten zijn.

Er bestaan wel normen die een houvast bieden. De voornaamste norm is de ISO 3864-1:2011 norm. De gehanteerde formule is: L = Z x H. Met andere woorden: De afstand wordt bepaald door de hoogte van het pictogram te vermenigvuldigen met factor 60 (pictogram zonder verlichting), 100 (pictogram met externe verlichting) of 200 (pictogram met interne verlichting)

Voorbeeld: Pictogram verboden te roken van 10 cm zonder verlichting: L = Z x H; L = 60 x 0,10 m = 6 m. Voor hetzelfde pictogram van 20 cm geldt dan 12 m.