Ben ik verplicht om een brandblusser met BENOR-label aan te schaffen?

Er bestaat geen wettelijke verplichting om een blustoestel met BENOR-label aan te schaffen. Aangezien er niet specifiek door de wetgever verwezen wordt naar het BENOR-label als hij spreekt over brandpreventie in o.a. het ARAB, Logiesdecreet, KB 7 juli 1994 enz. Je moet wel steeds in rekening houden dat je als werkgever, eigenaar, etc. in staat voor de veiligheid van werknemers en derden. Als er dan een kwaliteitslabel is voor brandblussers kan je er maar beter aan voldoen, om die garantie op veiligheid te vervullen.

In een professionele context zal via jouw verzekering steeds gevraagd worden om brandblussers met BENOR-label te installeren. In een privewoning zal dit niet vereist zijn.  De regels van Goed Vakmanschap verwijzen hier wel naar.

Het is dus geen formele verplichting, maar door haar garantie op kwaliteit zal dit wel een impliciete verplichting zijn.