Wie mag noodverlichting controleren?

De controles en onderhoudsbeurten worden uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant of de installateur. Ze dienen te gebeuren door een bevoegde technicus. Dit wordt bepaald door het ARAB.

Het Logiesdecreet wijkt hier wel van af. Voor grote logies kan de veiligheidsverlichting jaarlijks gecontroleerd worden door een bevoegde persoon en de lichtsterkte wordt gekeurd door een keuringsinstelling bij de ingebruikname of bij wijziging van de installatie.