Hoe geef ik de vluchtweg correct aan met pictogrammen?

In het evacuatieplan zullen de primaire vluchtroutes opgesteld zijn. Vervolgens dien je deze ook effectief aan te duiden met pictogrammen voor vluchtroutes waarbij elke richtingsverandering aangeduid dient te worden. Het gaat hier om de reddingsborden, namelijk de rechthoekige of vierkante borden met een wit pictogram op groene achtergrond.

Waar moet je zeker op letten:

 • Vanop elk punt in een gebouw moet het duidelijk zijn in welke richting de vluchtroute ligt en de vluchtroute moet in de tijd behouden blijven zodat de pictogrammen steeds de juiste vluchtroute aanwijzen;
 • De pictogrammen met een vluchtmannetje, een pijltje en een deur dienen om de richting van de route aan te duiden;
 • Hou bij het aantal borden zeker rekening met de grootte van het pictogram en de zichtbare afstand hiervan;
 • Het vierkante pictogram met een pijl dient om de eigenlijke uitgang aan te duiden. Het groene pictogram gebruik je voor een uitgang die aan de vereisten van een nooduitgang voldoet (deur draait in de richting van de vluchtweg). Het zwart-witte pictogram gebruik je voor een uitgang die niet aan de vereisten van een nooduitgang voldoet (deur draait niet in de richting van de vluchtweg);
 • Bij de overlopen en in de vluchtruimten bij de traphal en/of lift wordt steeds de verdieping aangeduid met een cijfer;
 • Als een vluchtroute niet geschikt is voor mindervaliden dien je een afzonderlijk hiervoor geschikte vluchtroute aan te duiden met aangepaste pictogrammen;
 • Duid zeker niveauverschillen aan.

Voorbeeld: Je werkt op de eerste verdieping van het bedrijf en moet zo snel mogelijk naar de uitgang geleid worden. Als je uit het kantoor stapt, bevindt de trap zich links en als je beneden uit de traphal komt, moet je naar rechts om zo naar de uitgang te gaan. De weg vanaf het kantoor op de eerste verdieping zal als volgt worden aangeduid:

 • Het eerste wat je zal moeten weten is ‘waar zijn de trappen’: Hiervoor heb je het pictogram ‘Nooduitgang links trappen’ nodig;
 • Aan de traphal zal het pictogram ‘Verdieping 1’ te zien zijn;
 • Als je uit de trappenhal op het gelijkvloers komt zal er een pictogram ‘Verdieping 0’ hangen en een pictogram ‘Nooduitgang rechts’;
 • Vervolgens herken je de nooduitgang aan het pictogram met de pijl ‘Uitgang’. Als dit groen is, weet je dat de deur van de uitgang naar buiten draait. Als deze wit is, zal de deur naar binnen draaien.

*Deze informatie vindt U terug in het ARAB en het KB 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen.