Moet een brandcentrale jaarlijks gecontroleerd worden?

Neen, volgens de NBN S21-100 norm dient de brandcentrale driejaarlijks te worden gecontroleerd. Deze controle zal gebeuren door een geaccrediteerde keuringsinstelling.

Uitzonderingen:

  • In het Logiesdecreet wordt ook van deze algemene regel afgeweken. De keuring zal hier jaarlijks geschieden door een geaccrediteerde keuringsinstelling.
  • Naast de algemene regeling in de norm wijken de politiecodexen af voor de controle en het onderhoud van een studentenhuis. In Kortrijk gebeurt de controle jaarlijks en door de installateur of een externe dienst voor technische controle. In Genk en Antwerpen regelt de plaatselijke politiecodex dat de jaarlijkse controle gebeurt door een externe dienst voor technische controle. In Gent wordt bepaald dat de controle jaarlijks door de bevoegde installateur dient te gebeuren. In Leuven dient de automatische branddetectie-installatie vijfjaarlijks gecontroleerd te worden en bij ingebruikname door een externe dienst voor technische controle of een bevoegde technicus. Dit is een houvast dus controleer dit zeker zelf voor de relevante gemeente.