Welke brandblusser heb ik nodig voor een food truck?

De keuze van de brandblusser hangt af van de brandklasse. Bij een food truck zal je moeten nagaan of er al dan niet met vetten gewerkt wordt. Indien dit niet het geval is zal een standaard schuimbrandblusser van 6 L met BENOR-label volstaan. Deze is geschikt voor de brandklasse A en B. Een poederbrandblusser zal hier ook voor volstaan, maar zal meer nevenschade creëren.

Indien er toch vetten gebruikt worden, zoals frituurolie, dan is het aangeraden om een schuim-vetbrandblusser van 6 L met BENOR-label te gebruiken. Deze zijn geschikt voor brandklasse A, B en F.

*Deze informatie wordt geïnterpreteerd vanuit de Regels voor Goed Vakmanschap en op dit geval toegepast.